O nás

Český Modelář (dále jen ČM), původně navržen jako On-line magazín byl spuštěn v lednu 2011. V současnosti je upraven a využíván jako „PUBLIC OPEN PORTAL – POP“ pro modelářskou komunitu.

PO Portály jsou běžně využívány ve světě se zaměřením na určitou skupinu lidí (modeláři, sběratelé apod.). Jejich popularita roste především díky možnosti se aktivně podílet na samotném obsahu webu. POP je ideální pro představení novinek na trhu, psaní recenzí nebo poskytováním informací o připravovaných akcích.  Asi největší výhodou POPů je, že vkládání informací je ZDARMA a že POP zasahuje napříč širokým spektrem cílené skupiny. Dveře se tak otevírají nejen výrobcům ale i samotným prodejcům. Velmi důležitou součástí POP jsou samotní uživatelé, kteří mohou zveřejňovat své články, představit nové fórum, klub apod.

Věříme že nebude dlouho trvat a i nepružný a neflexibilní český marketing začne využívat všech možností, které náš web nabízí.

admin